باغدشت

الموت-از میدان مینودر قزوین تا معلم کلایه

اینجا ابتدای ورودی شهر قزوین یعنی میدان مینو در است خیلی ها برای رفتن به الموت باید ابتدا وارد میدان و سپس راهی جاده الموت شوند...  

  

میدان مینودر  قزوین- مرداد 91 شمس الدین رجبی

 

 

دوستداران الموت رجبی 

الموت مسیر معلم کلایه به شهرک دی ماه 91 عگس از دکتر عسگری - رجبی

         

      از قسطین لار که سرازیر شوی از دور رجایی دشت وروستاهای اطرافش دیده میشود 

 

 جاده الموت- رجایی دشت ...رجبی

                             اینجا هم ابتدای ورود به شهر معلم کلایه است (عکس پایین)

 الموت -ابتدای ورود به شهر معلم کلایه-مرداد 91 رجبی

کمی پایین تر و قبل ازپمپ بنزین در سمت چپ ساختمان نو ساز شهرداری  معلم کلایه را مبینید

 الموت شهرداری معلم کلایه-مرداد91 شمس الدین رجبی

 

 درخروجی شهر معلم کلایه به طرف شهرک به این دو اثر برخورد میکنیدکه نیازی به توضیح ندارد

   شمس الدین رجبی-   مرداد91