باغدشت

اَلموتی گَبّ یادتِ نُشُو ! بیاد بهمن

چند وقت پیش این عکسو گذاشتم تو فیس بوک با عنوان بهمنی ماشین بیامه تا یادی بشه از خدابیامرز بهمن ملکی یکی از راننده های قدیمی الموت که نامش برای همه مردم اون منطقه آشنا و خاطره انگیزه. امروز دیدم دوست خوبم آقای سالار معصومی ورکی یک مطلب خیلی زیبا با لهجه شیرین الموتی زیر این عکس نوشتن که خیلی خوشم اومد و حیفم اومد تو شبهای الموت نذارمش. واقعا نسل جدید کجا می فهمن بهمنی ماشین بیامه یعنی چی. چه می دونن یه زمانی استشمام بوی جدید دود گازوئیل تو هوای پاک کوهستان چه لذتی داشت چه حس عجیبی داشت؟

بهمنی ماشین بیامه :
وقتی وچَه بیم با وچَان میشیم جِبِهه ؛ وچان سَرخُوری را داشتِن نَدید بَدید بین ؛هی سرکُول هم بالا میشیم مُن بیم وَچَنتا ورکی وچَان ؛ این آهنگران هی می خانِس ما هم کِیفْ هامُکُردیم اَوُ جه بِه کهِ وقتی تانک سِوار ببیم ما وِرِکی وچَان یاد بهمن ماشین دَکِیتیم ؛مُوگُوتیم بهمنی ماشین هم دست کَمی از این تانک هم نِداشت وقتی که زنجیر چَرخِش تِنِاب کلُفت پَشمی اَلَموتی وواشِرِ موتورش هم یه دوزاری ؛ وقتی که زمستان میان بالای گردنه الموت گیر هامُو کُرد تا لَبِهِ پَرتگاه هم مِیشه ناگِهان بهمن اُور میداشت یِه معجزه نَبِه یه خَلاقیت بِه با ابتکار بهمن بِه ؛ مُن خُود شاهد بیم یکی از صحنه ها را با خُودمی ‌چشمان کور شده بَدییم . مَنْ نِمی‌گوئم جنگ وجبهه خطر نِداشت تانک خطر نِداشت ولی اَلان مِنِ یاد میا باور هاکِنْ بهمن ماشین با جمعیت داخل اتوبوس جنگی اش نشسته و ایستاده و وَچان سواره بالای بار بَند اتوبوسِ بهمِن در سرمای سَرد زمستان با زنجیر تِنِاب کُلفت پَشمی الموتی وتَسمه دوزاری بجای واشر چه می تانم اسمشرا بنییم .
اَلانِ وَچان یادشان نی ؛ اَلانِ وَچان با ماشین آخرین سیستم روز ؛ کلاس بالا ، ما خا اسمشان را بَلد نِییم میِشنْ الموت ؛ مِیشنِ ورک ؛ اصلا بهمنی اسم بِلد نیین هی!!! چندسال مگه میبوبهمن ازمای میان بِشیه؟ ولی ما بزرگترها باید توی دفتر خاترات زندگی مان یادداشت هاکُنیم که همه آینده گان بدانن( (بهمن ماشین بیامه ) ) معناش چیه وبهمن کی به وکسی پیدابابُو داستانی درمورد زندگینامه وخاترات درجادهای الموت بنویسه .انشاء .... می نوشته بابی بابوبرای این داستان زنده یاد بهمن ملکی (سلیکانی )
هر جا میشی هرمقامی که میرسی........................هواسِتْ بُو اَلموتی گَبّ یادتِ نُشُو 

منبع:

http://alamutnights.blogfa.com   شبهای الموت