باغدشت

جملات زیبا-باغدشت

چند تا حرف

هیچ چیز مثل پیروزی ، عقاید غلط را در تو تقویت نمی کند !

وقتی چیزی از لیست اولویت ها خارج شود ، غفلت کردن از آن به سادگی اتفاق می افتد !

هیچ کس نیست که همه چیز را بداند ، بنابرین برای دست یابی به اطلاعات مورد نظر تمامی منابع و مأخذ را جستجو کن !

ارزش یک عکس بیشتر از هزار کلمه است !

هیچ وقت از بدن خود احساس خرسندی کامل نکنید چون روزی که از خود ممنون شدید روز آخر تمرینات تان خواهد بود !

یک زنجیر به اندازه ضعیف ترین حلقه اش قوی می باشد !

هرگز خودتان را با دیگران مقایسه نکنید ، بلکه خودتان را با شرایط خودتان مقایسه کنید !

از آن چه که دارید استفاده کنید و الا از دستش خواهید داد !

در تجربه کردن هراسی نداشته باشید ، چون سعی و خطا بخشی از روند یادگیری است !

ترک کردن عادات نادرست بسیار دشوار است در صورتی که عادتهای درست خیلی زود به فراموشی سپرده می شوند !

ساکت بودن وگوش دادن در زمانی که نمی خواهید سکوت کنید ، بهترین کار است !

یا از سقوط کردها پند گیر ، یا زیاد بالا نرو !

هیچ کس همیشه بالا یا پائین نمی ماند !

همیشه جاده ها به آبادی ختم می شوند !

هر چه می بارد نعمت نیست !

هر چه بیشتر عمر کنی ، برایت کمتر گریه می کنند !

ندارم ، نداری می آورد !

نادان ، شادمان دانایی خویش است و دانا غمگین نادانی خویش !

میزان خوب ماندن مهمتر از مقدار خوب بودن است !

مهم نیست چه می دانی ، مهم آن است چه نمی دانی !

متأسف ترین انسانها هنگام مرگ ، آنانی هستند که به علم مشهورند تا به عمل !

لغزشها که زیاد شود ، ملامتها افزایش می یابد !

گرم باش ! نه داغ ، خنک باش ! نه سرد !

گذشته پیک آینده است !

کمتر اثبات کن ! بیشتر بیاموز !

فکر اول بهتر از حسرت آخر است !

فرق عاقل و احمق در بروز عیب است نه داشتن آن !

فرصت و سلامت ، تا نروند حس نمی شوند !

غم فردا را امروز نخور !

علم ، حفظت می کند ولی مال را تو باید حفظ کنی !

عقل را تحمل ، افزایش می دهد !

عالم فاسد راننده خواب است و جاهل فاسد سرنشین خواب !

عاقل، چاره هر چیزی را می داند ویا می پرسد !

عاقل یا به نیاز سخن می گوید یا به دلیل !

عاقل در چیزی شرم می ورزد که احمق به آن افتخار می کند !

عاقبت بخیری یعنی: پیر شی، خام نمانی !

شناخت توانائیها و کاستیها، امیدها و هراسها را نظام می دهد !

سروری به خدمتگذاری است !

ژرف اندیشی مدیون کج اندیشی است؛ آنگونه که پزشکی مرهون مرض است !

رود خانه باش! آنچه به دست می آوری به دیگران برسان والا مرداب می شوی و یا کویر !

دستی بگیر! تا دستت بگیرند !

درست بیاندیش تا همیشه فردا، تجسم اندیشه امروز تو باشد !

در مسیر درست، هر گونه مانعی وجود دارد !

در خوبیها، ترین باش! نه خوب !

دانشهای بزرگسالی، پاسخ به سوالات کودکی است !

دانای دانا باش! و یا نادان دانا ویا ...، دانای نادان نباش !

خوب بد از زمین است نه از باران !

خسیس نمی خورد تا از او نخورند !

خرابه باش! گنجهایت محفوظ خواهند ماند وکسی بر تو رشگ نمی ورزد !

حوادث را به انتظار بنشین تا غافلگیرت نکنند !

چه بسیار لذت هایی که انسان را محروم از لذتهای بیشتر می کنند !

جوان، گول فرصت را می خورد و پیر حسرت آن را !

تنها زمانی که در اختیار توست الان است !

تنها باید از گذشته برای حال درس گرفت . غصه بر گذشته و درس برای آینده، تکرار گذشته است !

تلاش عاقل در هماهنگی خود با اندازه هااست و سعی احمق در تغییر آنهاست !

تجربه نکن! تجربه بگیر !

تا همه روزنه ها بسته نشود، پنجره ای گشوده نخواهد شد !

پند دیگران نباش !

پایان، بهتر از شروع است !

بیشتر، مواظب باش تا جسور !

بیدارت می کنند، باز نمودن چشمها دیگر در اختیار توست !

به دنبال چیزی باش که وقتی زحمتش رفت جمالش بماند !

بگو: ( نمی دانم ) نیمی از راه را آمدی! و بگو ( باید بدانم )، نیمی دیگر را نیز شروع کرده ای !

بزرگانتان را احترام بگذارید تا مورد احترام کوچکترها باشید !

باور را، دانش بارور می کند !

با قدرت ببخش !

با فهمت سود ببر و با زبانت سود برسان !

امید، هیچ را همه می کند و یأس، همه را هیچ !

اگر خودت را بزرگ ببینی، اطرافیانت یا چاپلوسند و یا نادان !

اگر توهین، سستت کند، حتما لایق توهینی !

اگر انسانها در چاله افتادنشان را قبول کنند هیچ وقت در چاه سقوط نمی کنند !

افتاده را سرزنش نشاید، نشسته را نکوهش باید !

افتادن ها را خوب ببین تا افتادنت را نبینند !

از خودت هیچی نگو! دیگران کشفت خواهند کرد !

از ترس بترس! زیرا تنها عامل وحشت، ترس است !

از آنچه می گویی بیشتر بدان و از آن چه می دانی بیشتر بفهم !

از آموخته هایت بیاموز !

احمق، عاقل را کم عقلتر از خودش می پندارد !

آنهایی که می خواهند میوه هر فصلی را زودتر بچینند، همیشه کال خواهند ماند !

آنها که خوب می گویند، خوب شنیده اند !

آنچه می کنی، گواه توست و آنچه می دانی گواه بر توست !

آبهای دشت، از کوه جاریند !

اندیشه های ماندگار را همه می دانن، تنها الفاظش به دانشمندی منسوب است !

منبع: http://sabzevar.blogsky.com