باغدشت

روز پدر مبارک باد

babol gif84

 

میلاد با سعادت ،مولود کعبه مولی الموحدین ،امیرالمومنین، 

 علی علیه السلام  "روز پدر" بر  همه پدران مام میهن  

       مبارک باد . . .