X
تبلیغات
رایتل

باغدشت

باغدشت- تنکابن

سلام 

معمولا" 45 روز از بهار که بگذرد مثل همیشه طبق روال سالهای قبل مردم اهالی باغدشت مبادرت به گرفتن خزانه "توم جار" میکنند برخی به روشهای سنتی گذشته و برخی نیز با شیوه های جدید ونوین، سبز کردن توم در سینی های مخصوص ونشا با دستگاه ویژه نشا کاری ... 

این روز ها همه مشغول این کار هستند امسال آقا مهدی عزمش را جزم کرد و به باغدشت رفت، خلاصه زحمات زیادی را متقبل شد و مقدمات خزانه شالی را با کمک دوست خوبم جناب آقای قلی طالقانی در باغدشت فراهم کرده است ...لذا ازآقای طالقانی بابت راهنمایی وزحماتش کمال تشکر را دارم

 

 

خزانه شالی در سینی های مخصوص- 20/2/ 92روستای باغدشت 

  آقای قلی طالقانی در کنار خزانه شالی( خزانه در سینی های مخصوص)  روستای باغدشت

خزانه شالی در سینی های مخصوص- اردیبهشت 92 روستای باغدشت 

                        خزانه شالی روستای باغدشت به سبک جدید

نمایی از شهر تنکابن اردیبهشت 92  روستای باغدشت- رجبی 

                           نمایی از شهر تنکابن-  عکس از مهدی رجبی

 

 

خزانه های سنتی 

 

 

شخم و آماده سازی