باغدشت

همدردی با زلزله زدگان استان بوشهر

همدردی با زلزله زدگان استان بوشه  
سلام به همه بوشهری های عزیز وسلام به توهموطن داغدیده،... عزیزان ،ملت بزرگوار ایران همواره ثابت کرده اند که در اینگونه حوادث برادران وخواهران خودرا در هر نقطه ای از مام میهن  تنها نخواهند گذاشت و فراموش نخواهند کرد...

     بر روی لینک زیر کلیک کنید 
                             http://rajabi44.blogfa.com/