باغدشت

مکاتبات مجازی الموتی ها

 

            دستهایی که در راه خدمتند، مقدستر از لبهایی هستند که دعا می­خوانند

                                     یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت.

       

 

                         سلام جناب آقای حس عسگری 

بار دیگر از شما برادر اندیشمند وفاضل ، برادری که عشق به سرزمین مادری ومردمانش دارد ، مطالبی را خواندم که ناشی از ذکاوت ،دارایت ودور اندیشییتان دارد ، به نوبه خودم از اظهار لطف ومحبتی که به این حقیر و وبلاگ خودتان روستای باغدشت دارید کمال تشکر رادارم

اما صرفنظر از این مسایل پیشنهاد وراهکار ارزنده جنابعالی در مورد الموت، انسجام مطالب، اتحاد و وحدت وبلاگ نویسان الموتی و نهایتا" انتخاب وبلاگ مرجع از طریق آرا دوستان در این فضای مجازی پیشنهاد خوبی است ...

ازتافلر نوشته اید! آری تافلربین دو مفهوم «جابجایی قدرت powershift))»و«جابجایی در قدرت power shift))» تمایز قائل است.او جابجایی از جایی به جای دیگر (مثل جابجایی قدرت از شخص به شخص دیگر) را جابجایی قدرت می نامد 

 ولی جابجایی در مفهوم قدرت و تغییر اهمیت عناصر سه گانه:(چگونه عناصر سه گانۀ قدرت – زور، پول، دانایی – در حیات اقتصادی و سیاسی بشر نقش داشته اند و هرچند در طول تاریخ اهمیت آنان دگرگون شده است، ولی همچنان نفوذ خود را در زندگی بشر حفظ کرده اند. .... الوین و هایدی تافلر با کتابهای شوک آینده، موج سوم، جابجایی در قدرت، جنگ و ضد جنگ به شهرت جهانی دست یافته اند...اکنون دانایی است که مهمترین ابزار قدرت را تشکیل می دهد

بطورکلی «آینده نگری» به معنای تبیین و پیش بینی روندهای آینده، چه آن بخش که از مدلهای پیشرفتۀ کامپیوتری و آماری بهره می گیرد و چه بخشی دیگر که صرفاً به تحلیل کیفی می پردازد، جایگاه ویژه ای یافته است.

آری از دیدگاه مک لوهان نیز دنیای امروز یک دنیای الکترونیکی است و رسانه های الکترونیکی با گسترش خود فاصله های زمانی و مکانی موجود میان انسانها را از بین برده اند... مک لوهان این دهکده ی کوچک را دهکده جهانی می نامد توضیح جامع ومبسوط شما پیرامون نظریه تافلر و مک لوهان در مورددهکده جهانی به زیبایی تبیین شده است

در خاتمه اگر کمی حاشیه رفتم صرفا" به این دلیل است که درس پس بدهم، هرچند ناقص و متناقض،! وبگویم بزرگوار از نکته سنجی و توجهتان به نقد یک باغدشتی در مورد دهکده جهانی! سپاسگزارم، خاضعانه و خالصانه روی ماهت را می بوسم ، عید را به شما وخانواده گرامیتان تبریک عرض مینمایم.جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ۹:۹ارادتمند تان: شمس الدین رجبی