باغدشت

آقای الموتی وباغدشت

 آقای الموتی:

جناب آقای رجبی سلام  

آقا ما به بعضی از نامها و کلمه ها آلرژی پیدا کردهایم. هرجا اسمی از حسن صباح میبینیم یا میخوانیم، احساس میکنیم که موضوع حتماً مربوط به الموت است. انگار آقای حسنصباح فقط مال الموتیهای عزیز و مهربان است.

جناب رجبی مطلب جالبی را پست فرمودهاید.

انشا،الله که کمی از پولهای میلیاردی را که به ناکجا میرود، مسئولین صرف بازسازی این مکانها نمایند تا برای نسلهای بعد هم اندکی از آثار تاریخی به جا بماند.

فرصت را غنیمت میشمارم و پیشاپیش عید را به شما برادر عزیز و بزرگوار که از آشناییتان در این مدت و در این فضای مجازی بسیار مسرور و مغرور شدم و هچنین به خانواده عزیزتان تبریک میگویم. آقای رجبی خدمتتان بدون اغراق عرض میکنم، که دوستی مجازی با شما در این فرصت کوتاه که با هم آشنا شدیم برایم بسیار با ارزشمند و گوارا بوده و هست. امیدوارم که روزی سعادت این را داشته باشم تا در عالم حقیقی هم روی ماهتان را ببوسم و دست گرمتان را که همواره یاریم نموده بفشارم. انشاءالله

 

پاسخ:


سلام جناب آقای الموتی


حضرتعالی بهتر از حقیر واقفید که هویت هر ملتی به تاریخ اش بستگی دارد،در واقع، هویت ملی برای یک ملت، به منزله‌ی روح برای بدن است که فقدان آن به منزله‌ی مرگ خواهد بود...متاسفانه متوالیان امر همانطور که اشاره فرمودید اصلا" توجهی به باز سازی چنین اماکن تاریخی این چنینی ندارند! و خیلی از این آثار مثل تخت جمشید روبه ویرانی است، یکی مثل طالبان آثار تاریخیش رابه گلوله می بند!! 

وبرخی از متولین امر با بی توجهی تیشه به ریشه اینگونه اماکن تاریخی می زنند!! وجای بسی تاسف است.حالاهم عده ای با فریب افکار عمومی دم از بهار ایرانی وهویت ایرانی می زنند!... 

 
جناب آقای الموتی این روزها واقعا" دوستان خوب و بزرگوارم، امثال حضرتعالی، بیش از حد ،بنده حقیر رابا کامنت های ارزشمندشان شرمنده کرده اند، امیدوارم شایسته اینهمه محبت و بزرگواری شما دوستان خوبم باشم. 


بی شک برایم داشتن دوستان فهیم و فرهیخته ای چون شما مایه مباهات بوده و دیدارتان در عالم حقیقی آرزو، که، امیدوارم در آینده ای نه چندان دور محقق شود... 


درخاتمه بنده هم پیشاپیش عید سعید باستانی را به شما وخانواده محترمتان تبریک وتهنیت عرض می نمایم ، وبرایتان از درگاه باری تعالی آرزوی سلامتی وموفقیت دارم.

شمارم و پیشاپیش عید را به شما برادر عزیز و بزرگوار که از آشناییتان در این مدت و در این فضای مجازی بسیار مسرور و مغرور شدم و هچنین به خانواده عزیزتان تبریک میگویم. آقای رجبی خدمتتان بدون اغراق عرض میکنم، که دوستی مجازی با شما در این فرصت کوتاه که با هم آشنا شدیم برایم بسیار با ارزشمند و گوارا بوده و هست. امیدوارم که روزی سعادت این را داشته باشم تا در عالم حقیقی هم روی ماهتان را ببوسم و دست گرمتان را که همواره یاریم نموده بفشارم. انشاءالله