باغدشت

الموت باغدشت- مراسم عزا داری در روستای باغدشت (تاسوعا وعاشو)

اى که دل ها همه از داغ غمت غمگین است       وى که از خون تو صحراى بلا رنگین است

    نرود یاد لب تشنه ات از خاطره ها                   هر که را مى نگرم از غم تو غمگین است

 

                        تاسوعای حسینی در روستای باغدشت  

 مراسم عزاداری و سینه زنی خاص اهالی باغدشت درمیدان اصلی روستا روز عاشورا  

  (یل دوکمران) محل تلاقی اهالی روستاهای باغدشت و شهرک در روز تاسوعا   

 

 

  حرکت عزا داران روستا های باغدشت وشهرک از پل دو کمران به سمت روستای شورستان

 

 ادامه مسیر عزا داران به سمت امامزاده زین العابدین روستای شورستان 

    اى که دل ها همه از داغ غمت غمگین است       وى که از خون تو صحراى بلا رنگین است

    نرود یاد لب تشنه ات از خاطره ها                   هر که را مى نگرم از غم تو غمگین است

 

                        تاسوعای حسینی در روستای باغدشت

  (یل دوکمران) محل تلاقی اهالی روستاهای باغدشت و شهرک در روز تاسوعا 

  حرکت عزا داران روستا های باغدشت وشهرک از پل دو کمران به سمت روستای شورستان 

          ادامه مسیر عزا داران به سمت امامزاده زین العابدین روستای شورستان

   (اهالی باغدشت-شهرک-باغکلایه-شورستان-ترکان-فیشان-جولادک  در روستای  شورستان  )

                                    

                                      عاشورای حسینی در روستای باغدشت
 
 
 
            مراسم سینه زنی وعزا داری در روز عاشورا در میدان اصلی باغدشت 

      مراسم عزاداری و سینه زنی خاص اهالی باغدشت درمیدان اصلی روستا روز عاشورا 

            مراسم سینه زنی وعزا داری در روز عاشورا در میدان اصلی باغدشت  
 
عکاس: آقای مهدی عسگری  
نوشته شده توسط : شمس الدین رجبی