X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

باغدشت

جاده قزوین -الموت -تنکابن(آمشک تا شهرک)

اگر از معلم کلایه به سمت شهرک حرکت کنیم قبل از رسیدن به روستای زیبای شهرک به سه راهی برخورد میکنید که این تابلو در آنجا نصب شده است

وقتی واردجاده فرعی یعنی همان جاده شهرک به باغدشت شوید در واقع واردانتهای فاز جاده قزوین- الموت -تنکابن شده اید جاده ای که قرار بود از قزوین تا شهرک به طول تقریبی ۶۲ کیلومتر در سال جاری به بهره برداری برسد که متاسفانه بدلایل مختلف نه تنها افتتاح نگردید

بلکه چند سالی هم باید در انتظارباشیم تااین آرزوی دیرینه مردم محروم الموت محقق گردد البته اگر مسولین همت کنند...

پس از طی۵  الی۶ کیلومتری به باغدشت میرسیم ...تصویر پایین 

شمس الدین رجبی

 

جاده و پلی را که در تصویر زیر مشاهده میکنید بخشی از همان جاده اصلی قزوین -الموت تنکابن است،

لازم بذکر است، علیرغم اینکه این پل افتتاح گردیده است ،متاسفانه هنوز بطور صدرصد دوطرف آن تکمیل نشده ولی میتوان از روی آن با وسایل نقلیه رفت وآمد کرد...

در عکس زیر ساختمان وامکانات بسیار مجهز شرکت سامان بیس را در روستای باغدشت مشاهده میکنید ظاهرآ" چیزی کم ندارند ودغدغه ای هم نباید داشته باشند!!

 محل اسقرار شرکت سامان بیس-در روستای باغدشت-مرداد91 رجبی

درپایین تصویر تونلی را مشاهده میکنید که تقریبا" پنجاه سال پیش رژیم منحوس پهلوی ساخته است

که هم اکنون هم رفت وآمد از همین تونل صورت میگیرد

باغدشت- شمس الدین رجبی جاده الموت تنکابن

ازتونل که خارج میشوی از همه چیز مایوس میشوی ...دیگر توضیح زیادی نمی دهم تصاویر زیر به خودی خود گویا هستند واگر دوستانی هم به دینکو یا آمشک رفته باشند همه چیز را دیده اند در ظاهر همه دارند تلاش میکنند ولی چرا کار پیشرفتی نمیکند نمیدانم!!...

نوشته شده توسط : شمس الدین رجبی

اگر از معلم کلایه به سمت شهرک حرکت کنیم قبل از رسیدن به روستای زیبای شهرک به سه راهی برخورد میکنید که این تابلو در آنجا نصب شده است

وقتی واردجاده فرعی یعنی همان جاده شهرک به باغدشت شوید در واقع واردانتهای فاز جاده قزوین- الموت -تنکابن شده اید جاده ای که قرار بود از قزوین تا شهرک به طول تقریبی ۶۲ کیلومتر در سال جاری به بهره برداری برسد که متاسفانه بدلایل مختلف نه تنها افتتاح نگردید

بلکه چند سالی هم باید در انتظارباشیم تااین آرزوی دیرینه مردم محروم الموت محقق گردد البته اگر مسولین همت کنند...

پس از طی۵  الی۶ کیلومتری به باغدشت میرسیم ...تصویر پایین

شمس الدین رجبی

 

جاده و پلی را که در تصویر زیر مشاهده میکنید بخشی از همان جاده اصلی قزوین -الموت تنکابن است،

لازم بذکر است، علیرغم اینکه این پل افتتاح گردیده است ،متاسفانه هنوز بطور صدرصد دوطرف آن تکمیل نشده ولی میتوان از روی آن با وسایل نقلیه رفت وآمد کرد...

در عکس زیر ساختمان وامکانات بسیار مجهز شرکت سامان بیس را در روستای باغدشت مشاهده میکنید ظاهرآ" چیزی کم ندارند ودغدغه ای هم نباید داشته باشند!!

 محل اسقرار شرکت سامان بیس-در روستای باغدشت-مرداد91 رجبی

درپایین تصویر تونلی را مشاهده میکنید که تقریبا" پنجاه سال پیش رژیم منحوس پهلوی ساخته است

که هم اکنون هم رفت وآمد از همین تونل صورت میگیرد

باغدشت- شمس الدین رجبی جاده الموت تنکابن

ازتونل که خارج میشوی از همه چیز مایوس میشوی ...دیگر توضیح زیادی نمی دهم تصاویر زیر به خودی خود گویا هستند واگر دوستانی هم به دینکو یا آمشک رفته باشند همه چیز را دیده اند در ظاهر همه دارند تلاش میکنند ولی چرا کار پیشرفتی نمیکند نمیدانم!!

فاز سوم جاده قزوین الموت تنکابن- مرداد91 رجبی

امیدوارم بودجه جاده حیف ومیل نشده باشه...

جاده قزوین- الموت -تنکابن -  روستای باغدشت رجبی

نه واقعا" دارن کار میکنن نباید عینک بد بینی زد ! قضاوت باشما...

اینهم همان دومین پل بزرگه که تازه پایه هاشو ساخته اند۲۵/۴/۹۱ نزدیک روستای آمشک بر روی رودخانه طالقان البته پل اولی رو در باغدشت زودتر ساختند که به آقای وزیر نشان بدهند ومیزان پیشرفت کار ورضایت جناب وزیر را کسب کنند ...

پایه های پل جاده قزوین الموت تنکابن -روستای آمشک -رجبی مرداد91

درپایان تصویر تابلو دوشرکت سازنده جاده قزوین الموت تنکابن را مشاهده میکنید، شرکتهای پیمانکار اکسیکو   و سامان بیس  (قطعه سوم از کیلومتر ۴۰ تا۶۲ )

             شمس الد ین رجبی-91   شمس الدین رجبی

راستش تصاویر زیادی داشتم ولی نمیخواهم دوستان عزیزم را بیش از این مایوس کنم  کاش مسولین ومتولیان امور بررسی میکردند که علت کندی وتاخیر ...چیست؟

البته نکته مهم دیگری که باید عرض کنم گویا اخیرا" پروژه جاده قزوین- الموت... به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شد که ما به فال نیک میگیریم نوشته شده توسط : شمس الدین رجبی