باغدشت

الموت - باغدشت بنویس بابا مثل هر شب نان ندارد

کاریکاتور: بابا نان ندارد!

                 وزیر بازرگانی: با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها نان گران میشود

کاریکاتور روزتابناک

                             بنویس بابا  مثل هر  شب نان  ندارد 


 بنویس بابا  مثل هر  شب نان  ندارد           سارا به سین سفره مان ایمان ندارد
 
بعد از همان تصمیم کبری ابرها هم             یا سیل می بارد  و یا  باران  ندارد
 
بابا انار و سیب و نان را می نویسد             حتی برای خواندنش  دندان  ندارد

انگار  بابا  همکلاس  اولی هاست               هی می نویسد این ندارد آن ندارد

بنویس کی آن مرد در باران می آید             این  انتظار  خیسمان  پایان  ندارد
 
ایمان برادر گوش کن نقطه سر خط             بنویس بابا مثل هرشب  نان ندارد
 
                                                                                      غلامعلی شکوهیان